Συντελεστές

Η επιμέλεια της έκδοσης και οι διασκευές, έγιναν από τον Αγγελο Νικολόπουλο.

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο SOLOUP.
Δείτε δημιουργίες του στη διεύθυνση: http://www.soloup.net/

Διάθεση

Τις “Κιθαροζωγραφιές” θα βρείτε σε όλα τα καλά μουσικά καταστήματα!

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις:
“ΑΝΔΡΟΜΗΔΑ”, ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3, ΑΘΗΝΑ
Τηλ- fax: 210- 3814672
http://www.andromidas.gr/