Ύμνος Παναθηναϊκού

Ο ύμνος του Παναθηναϊκού με μπάσα.


Στο πρώτο βιβλίο των κιθαροζωγραφιών υπάρχει η εύκολη διασκευή, μόνο μελωδία, χωρίς μπάσα.
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την πιο προχωρημένη έκδοση!