Ήταν ένα μικρό καράβι

Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι